Άγιος Ελευθέριος Οδού Αχαρνών

Ημέρα Ημερομηνία Ώρα Τύπος Δραστηριότητας Τίτλος Περιγραφή
Παρασκευή 21/06/2024 07:00 Όρθρος - Θεία Λειτουργία Όρθρος - Θεία Λειτουργία
Παρασκευή 21/06/2024 19:00 Εσπερινός Ἑσπερινὸς καὶ Μικρὸν Ἀπόδειπνον μετὰ Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου
Παρασκευή 21/06/2024 07:00 Όρθρος - Θεία Λειτουργία Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία
Παρασκευή 21/06/2024 18:00 Εσπερινός Ἑσπερινός, εὐλόγησις κολλύβων καὶ Μικρὸν Ἀπόδειπνον μετὰ Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου
Σάββατο 22/06/2024 07:00 Όρθρος - Θεία Λειτουργία Όρθρος - Θεία Λειτουργία
Σάββατο 22/06/2024 19:00 Εσπερινός Ἑσπερινὸς καὶ Μικρὸν Ἀπόδειπνον μετὰ Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου
Σάββατο 22/06/2024 07:00 Όρθρος - Θεία Λειτουργία Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία καὶ εὐλόγησις κολλύβων
Σάββατο 22/06/2024 19:00 Εσπερινός Ἑσπερινὸς καὶ Μικρὸν Ἀπόδειπνον μετὰ Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου
Κυριακή 23/06/2024 07:00 Όρθρος - Θεία Λειτουργία Όρθρος - Θεία Λειτουργία
Κυριακή 23/06/2024 19:00 Εσπερινός Ἑσπερινὸς καὶ Μικρὸν Ἀπόδειπνον μετὰ Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου
Κυριακή 23/06/2024 06:30 Όρθρος - Θεία Λειτουργία Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία Η ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ
Κυριακή 23/06/2024 09:30 Ιερά Ακολουθία Ἑσπερινὸς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (τῆς γονυκλισίας) Η ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ
Κυριακή 23/06/2024 19:00 Απόδειπνο Μικρὸν Ἀπόδειπνον μετὰ Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου
Δευτέρα 24/06/2024 07:00 Όρθρος - Θεία Λειτουργία Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία
Δευτέρα 24/06/2024 07:00 Όρθρος - Θεία Λειτουργία Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία
Δευτέρα 24/06/2024 07:00 Όρθρος - Θεία Λειτουργία Όρθρος - Θεία Λειτουργία
Δευτέρα 24/06/2024 19:00 Εσπερινός Ἑσπερινὸς καὶ Μικρὸν Ἀπόδειπνον μετὰ Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου
Δευτέρα 24/06/2024 19:00 Εσπερινός Ἑσπερινὸς καὶ Μικρὸν Ἀπόδειπνον μετὰ Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου
Δευτέρα 24/06/2024 19:00 Εσπερινός Ἑσπερινὸς καὶ Μικρὸν Ἀπόδειπνον μετὰ Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου
Δευτέρα 24/06/2024 19:00 Απόδειπνο Ἑσπερινὸς καὶ Μικρὸν Ἀπόδειπνον μετὰ Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου
Τρίτη 25/06/2024 07:00 Όρθρος - Θεία Λειτουργία Όρθρος - Θεία Λειτουργία
Τρίτη 25/06/2024 19:00 Εσπερινός Ἑσπερινὸς καὶ Μικρὸν Ἀπόδειπνον μετὰ Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου
Τρίτη 25/06/2024 19:00 Εσπερινός Ἑσπερινὸς καὶ Μικρὸν Ἀπόδειπνον μετὰ Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου
Τετάρτη 26/06/2024 07:00 Όρθρος - Θεία Λειτουργία Όρθρος - Θεία Λειτουργία
Τετάρτη 26/06/2024 18:00 Ομιλία Μελέτη Ἁγίας Γραφῆς μὲ τὸν π. Γεώργιο στὸ Ναὸ τῆς Ὑπαπαντῆς
Τετάρτη 26/06/2024 19:00 Εσπερινός Ἑσπερινὸς καὶ Μικρὸν Ἀπόδειπνον μετὰ Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου
Πέμπτη 27/06/2024 07:00 Όρθρος - Θεία Λειτουργία Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία
Πέμπτη 27/06/2024 07:00 Όρθρος - Θεία Λειτουργία Όρθρος - Θεία Λειτουργία
Πέμπτη 27/06/2024 19:00 Εσπερινός Ἑσπερινὸς καὶ Μικρὸν Ἀπόδειπνον μετὰ Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου
Πέμπτη 27/06/2024 19:00 Εσπερινός Ἑσπερινὸς καὶ Μικρὸν Ἀπόδειπνον μετὰ Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου
Παρασκευή 28/06/2024 07:00 Όρθρος - Θεία Λειτουργία Όρθρος - Θεία Λειτουργία
Παρασκευή 28/06/2024 19:00 Εσπερινός Ἑσπερινὸς καὶ Μικρὸν Ἀπόδειπνον μετὰ Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου
Σάββατο 29/06/2024 07:00 Όρθρος - Θεία Λειτουργία Όρθρος - Θεία Λειτουργία
Σάββατο 29/06/2024 19:00 Εσπερινός Ἑσπερινὸς καὶ Μικρὸν Ἀπόδειπνον μετὰ Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου
Κυριακή 30/06/2024 07:00 Όρθρος - Θεία Λειτουργία Όρθρος - Θεία Λειτουργία
Κυριακή 30/06/2024 19:00 Εσπερινός Ἑσπερινὸς καὶ Μικρὸν Ἀπόδειπνον μετὰ Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου
Κυριακή 30/06/2024 07:00 Όρθρος - Θεία Λειτουργία Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία
Κυριακή 30/06/2024 19:00 Εσπερινός Ἑσπερινὸς καὶ Μικρὸν Ἀπόδειπνον μετὰ Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου