Άγιος Νικόλαος Φιλοπάππου

Πρόγραμμα Μαρτίου

Ημέρα Ημερομηνία Ώρα Τύπος Δραστηριότητας Τίτλος Περιγραφή
Τρίτη 05/03/2024 06:30 Όρθρος - Θεία Λειτουργία Καθημερινή Ακολουθία Καθημερινή Ακολουθία
Τρίτη 05/03/2024 18:00 Εσπερινός Εσπερινός Καθημερινών
Τετάρτη 06/03/2024 06:30 Όρθρος - Θεία Λειτουργία Καθημερινή Ακολουθία Καθημερινή Ακολουθία
Τετάρτη 06/03/2024 18:00 Εσπερινός Εσπερινός Καθημερινών
Πέμπτη 07/03/2024 06:30 Όρθρος - Θεία Λειτουργία Καθημερινή Ακολουθία Καθημερινή Ακολουθία
Πέμπτη 07/03/2024 18:00 Εσπερινός Εσπερινός Καθημερινών
Παρασκευή 08/03/2024 06:30 Όρθρος - Θεία Λειτουργία Καθημερινή Ακολουθία Καθημερινή Ακολουθία
Παρασκευή 08/03/2024 18:00 Εσπερινός Εσπερινός Καθημερινών
Σάββατο 09/03/2024 07:00 Όρθρος - Θεία Λειτουργία Όρθρος και Θεία Λειτουργία
Σάββατο 09/03/2024 18:00 Εσπερινός Εσπερινός του Σαββάτου
Κυριακή 10/03/2024 07:00 Όρθρος - Θεία Λειτουργία Όρθρος - Θεία Λειτουργία
Δευτέρα 11/03/2024 06:30 Όρθρος - Θεία Λειτουργία Καθημερινή Ακολουθία Καθημερινή Ακολουθία
Δευτέρα 11/03/2024 18:00 Εσπερινός Εσπερινός Καθημερινών
Τρίτη 12/03/2024 06:30 Όρθρος - Θεία Λειτουργία Καθημερινή Ακολουθία Καθημερινή Ακολουθία
Τρίτη 12/03/2024 18:00 Εσπερινός Εσπερινός Καθημερινών
Τετάρτη 13/03/2024 06:30 Όρθρος - Θεία Λειτουργία Καθημερινή Ακολουθία Καθημερινή Ακολουθία
Τετάρτη 13/03/2024 18:00 Εσπερινός Εσπερινός Καθημερινών
Πέμπτη 14/03/2024 06:30 Όρθρος - Θεία Λειτουργία Καθημερινή Ακολουθία Καθημερινή Ακολουθία
Πέμπτη 14/03/2024 18:00 Εσπερινός Εσπερινός Καθημερινών
Παρασκευή 15/03/2024 06:30 Όρθρος - Θεία Λειτουργία Καθημερινή Ακολουθία Καθημερινή Ακολουθία
Παρασκευή 15/03/2024 18:00 Εσπερινός Εσπερινός Καθημερινών
Σάββατο 16/03/2024 07:00 Όρθρος - Θεία Λειτουργία Όρθρος και Θεία Λειτουργία
Σάββατο 16/03/2024 18:00 Εσπερινός Εσπερινός του Σαββάτου
Κυριακή 17/03/2024 07:00 Όρθρος - Θεία Λειτουργία Όρθρος - Θεία Λειτουργία
Δευτέρα 18/03/2024 06:30 Όρθρος - Θεία Λειτουργία Καθημερινή Ακολουθία Καθημερινή Ακολουθία
Δευτέρα 18/03/2024 18:00 Εσπερινός Εσπερινός Καθημερινών
Τρίτη 19/03/2024 06:30 Όρθρος - Θεία Λειτουργία Καθημερινή Ακολουθία Καθημερινή Ακολουθία
Τρίτη 19/03/2024 18:00 Εσπερινός Εσπερινός Καθημερινών
Τετάρτη 20/03/2024 06:30 Όρθρος - Θεία Λειτουργία Καθημερινή Ακολουθία Καθημερινή Ακολουθία
Τετάρτη 20/03/2024 18:00 Εσπερινός Εσπερινός Καθημερινών
Πέμπτη 21/03/2024 06:30 Όρθρος - Θεία Λειτουργία Καθημερινή Ακολουθία Καθημερινή Ακολουθία
Πέμπτη 21/03/2024 18:00 Εσπερινός Εσπερινός Καθημερινών
Παρασκευή 22/03/2024 06:30 Όρθρος - Θεία Λειτουργία Καθημερινή Ακολουθία Καθημερινή Ακολουθία
Παρασκευή 22/03/2024 18:00 Εσπερινός Εσπερινός Καθημερινών
Σάββατο 23/03/2024 07:00 Όρθρος - Θεία Λειτουργία Όρθρος και Θεία Λειτουργία
Σάββατο 23/03/2024 18:00 Εσπερινός Εσπερινός του Σαββάτου
Κυριακή 24/03/2024 07:00 Όρθρος - Θεία Λειτουργία Όρθρος - Θεία Λειτουργία
Δευτέρα 25/03/2024 06:30 Όρθρος - Θεία Λειτουργία Καθημερινή Ακολουθία Καθημερινή Ακολουθία
Δευτέρα 25/03/2024 18:00 Εσπερινός Εσπερινός Καθημερινών
Τρίτη 26/03/2024 06:30 Όρθρος - Θεία Λειτουργία Καθημερινή Ακολουθία Καθημερινή Ακολουθία
Τρίτη 26/03/2024 18:00 Εσπερινός Εσπερινός Καθημερινών
Τετάρτη 27/03/2024 06:30 Όρθρος - Θεία Λειτουργία Καθημερινή Ακολουθία Καθημερινή Ακολουθία
Τετάρτη 27/03/2024 18:00 Εσπερινός Εσπερινός Καθημερινών
Πέμπτη 28/03/2024 06:30 Όρθρος - Θεία Λειτουργία Καθημερινή Ακολουθία Καθημερινή Ακολουθία
Πέμπτη 28/03/2024 18:00 Εσπερινός Εσπερινός Καθημερινών
Παρασκευή 29/03/2024 06:30 Όρθρος - Θεία Λειτουργία Καθημερινή Ακολουθία Καθημερινή Ακολουθία
Παρασκευή 29/03/2024 18:00 Εσπερινός Εσπερινός Καθημερινών
Σάββατο 30/03/2024 07:00 Όρθρος - Θεία Λειτουργία Όρθρος και Θεία Λειτουργία
Σάββατο 30/03/2024 18:00 Εσπερινός Εσπερινός του Σαββάτου
Κυριακή 31/03/2024 07:00 Όρθρος - Θεία Λειτουργία Όρθρος - Θεία Λειτουργία